χράω

χράω
χράω (impf. ἔχρεον v. l.: aor. χρῆσεν: med. aor. χρησάμενος: pass. aor. χρησθέν: cf. χρή, χρεών.)
a prophesy of an oracle

ἐν δὲ Πυθῶνι χρησθὲν παλαίφατον τέλεσσεν O. 2.39

ἱέρεα χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον P. 4.6

met., σάφα δαεὶς ἅ τε οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον (v. l. ἔχραον: tmesin ἐξέχρεον intell. Σ ἐξεχρησμῴδουν) O. 7.92
b med. ? experience λατρίαν Ἰαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱμόνεσσιν δάμαρτος Ἱππολύτας Ἀκάστου δολίαις τέχναισι χρησάμενος (post Αἱμόνεσσιν distinxit Schr., Ἄκαστος scribens: ταύταις εἰς πόρθησιν τῆς Ἰωλκοῦ αἰτίᾳ χρησάμενος ὅτι ἐπεβουλεύθη Σ: “ayant éprouvé l'astuce perfide,” Redard, Recherches sur χρή, Paris, 1953) N. 4.58

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • χράω — 1 fall upon pres ind act 1st sg (parad form) χράω 2 proclaim pres ind act 1st sg (attic parad form) χραύω scrape pres ind act 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρᾶν — χράω 1 fall upon pres part act masc voc sg (doric aeolic) χράω 1 fall upon pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) χράω 1 fall upon pres part act masc nom sg (doric aeolic) χρᾶ̱ν , χράω 1 fall upon pres inf act (epic doric) χράω 1 fall… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῶν — χράω 1 fall upon pres part act masc voc sg χράω 1 fall upon pres part act neut nom/voc/acc sg χράω 1 fall upon pres part act masc nom sg (attic epic ionic) χράω 1 fall upon imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) χράω 1 fall upon imperf ind act 1st …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῆς — χράω 1 fall upon pres ind act 2nd sg (doric) χράω 1 fall upon imperf ind act 2nd sg (doric) χράω 2 proclaim pres ind act 2nd sg (attic doric) χράω 2 proclaim pres ind act 2nd sg (doric ionic) χράω 2 proclaim pres ind act 2nd sg (doric ionic) χράω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῶσι — χράω 1 fall upon pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) χράω 1 fall upon pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) χράω 1 fall upon pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) χράω 2 proclaim pres part act masc/neut dat pl (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῶσιν — χράω 1 fall upon pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) χράω 1 fall upon pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) χράω 1 fall upon pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) χράω 2 proclaim pres part act masc/neut dat pl (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κέχρησθε — χράω 2 proclaim perf imperat mp 2nd pl χράω 2 proclaim perf ind mp 2nd pl χράω 2 proclaim perf imperat mp 2nd pl χράω 2 proclaim perf ind mp 2nd pl χράω 2 proclaim plup ind mp 2nd pl (homeric ionic) χράω 2 proclaim plup ind mp 2nd pl (homeric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρᾶ — χράω 1 fall upon pres imperat act 2nd sg χράω 1 fall upon pres subj act 1st sg (doric aeolic) χράω 1 fall upon pres ind act 1st sg (doric aeolic) χράω 1 fall upon imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) χράω 2 proclaim pres subj act 1st sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῆ — χράω 1 fall upon pres imperat act 2nd sg (doric) χράω 1 fall upon imperf ind act 3rd sg (doric) χράω 2 proclaim pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic) χράω 2 proclaim pres imperat act 2nd sg (doric ionic aeolic) χράω 2 proclaim imperf ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῇς — χράω 1 fall upon pres subj act 2nd sg (doric) χράω 1 fall upon pres ind act 2nd sg (doric) χράω 2 proclaim pres subj act 2nd sg (attic epic ionic) χράω 2 proclaim pres ind act 2nd sg (attic epic ionic) χράω 2 proclaim pres ind act 2nd sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρέον — χράω 2 proclaim pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) χράω 2 proclaim pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) χράω 2 proclaim pres part act masc voc sg (ionic) χράω 2 proclaim pres part act neut nom/voc/acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”